Kontakt

 "Nasza Wspólnota" – Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Sp. z o.o.

 • 80-152 Gdańsk,
  ul. Powstańców Warszawskich 21
 • Tel. 58 322 01 45
  Fax. 58 322 03 36
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000012158
  NIP 583-26-89-612
  REGON 192079538
  Wysokość kapitału zakładowego – 50.000,00 zł.
  Nr rachunku bankowego – 92 1240 1268 1111 0010 0064 2913